Marathi Mhani Start from SH || मराठी म्हणी व अर्थ.

Marathi Mhani Start from SH
Marathi Mhani Aani Arth Start from SH मराठी भाषेत बोलली जाणारी “श“,”ष“या मूळाक्षर पासूण सुरु होणारी मराठी ...
Read more

मराठी म्हणी व अर्थ || Mhani in Marathi Start from L V || Marathi Mhani Aani Arth

Mhani in Marathi Start from L V
Mhani in Marathi Start from L V मराठी भाषेत बोलली जाणारी “ल”,”व” या मूळाक्षर पासूण सुरु होणारी ...
Read more