मराठी म्हणी व अर्थ || Marathi Mhani Aani Arth || Mhani in Marathi ||

मराठी भाषेत बोलली जाणारी सर्व क ते ख पर्यन्त मराठी म्हणी व त्यांचे अर्थ तुम्हाला मराठी व English मध्ये एकत्रित पणे मराठी प्रेमी च्या या पोस्ट मध्ये मिळतील .

म्हणी व त्यांचे अर्थ चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी ” म्हणी ” या स्वरूपात आणि त्यांचे अर्थ: या प्रकारात दाखविले आहेत.

मराठी म्हणी व त्यांचे अर्थ: || Mhani in Marathi ||Marathi Mhani Aani Arth|| (मराठी व English मध्ये )

या मराठी म्हणीचा काय अर्थ आहे?

कर नाही त्याला डर कशाला.”

अर्थ: ज्याने काही गुन्हा किंवा वाईट गोष्ट केली नाही त्याने शिक्षा होण्याचे भय कशाला बाळगावयाचे.

Meaning Of कर नाही त्याला डर कशाला.”=One who has not committed any crime or bad thing should fear punishment.

कामापुरता मामा ताकापुरती आजी.”

अर्थ: आपले काम करून घेईपर्यंत एखाद्याशी गोड बोलणे.

Meaning Of कामापुरता मामा ताकापुरती आजी.”=Sweet talking to someone until you get your work done.

काळ आला होता. पण वेळ आली नव्हती.”

अर्थ: नाश होण्याची वेळ आली असताना थोडक्यात वाचणे.

Meaning Of काळ आला होता. पण वेळ आली नव्हती.”=A brief escape when it’s time to perish.

कानामगून आली आणि तिखट झाली.”

अर्थ: मागून येऊन वरचढ होणे.

Meaning Of कानामगून आली आणि तिखट झाली.”=Coming up from behind.

करावे तसे भरावे.”

अर्थ: जसे कृत्य असेल त्याप्रमाणे चांगलेवाईट फळ भोगावे लागते.

Meaning Of करावे तसे भरावे.”=One has to bear the good and bad results according to the action.

कधी गाडीवर नाव तर कधी नावेवर गाडी.”

अर्थ: कधी गरीबी तर कधी श्रीमंती येणे.

Meaning Of कधी गाडीवर नाव तर कधी नावेवर गाडी.”=Sometimes poverty and sometimes wealth.

कुर्‍हाडीचा दांडा गोतास काळ.”

अर्थ: आपलाच माणूस आपल्या नाशाला कारणीभूत होतो.

Meaning Of कुर्‍हाडीचा दांडा गोतास काळ.”=Our own man is the cause of our destruction.

काठी मारल्याने पानी दुभंगत नाही.”

अर्थ: रक्ताचे नाते तोडून म्हणता तुटत नाही.

Meaning Of काठी मारल्याने पानी दुभंगत नाही.”=Blood relation is not broken by breaking it.

कडू कारले तुपात तळले सारखरेत घोळले तरीही कडू ते कडूच.”

अर्थ: किती ही प्रयत्न केला तरीही माणसाचा मूळ स्वभाव (दूर्वर्तणी) बदलत नाही.

Meaning Of कडू कारले तुपात तळले सारखरेत घोळले तरीही कडू ते कडूच.”=No matter how much one tries one’s basic nature (durvartani) does not change.

कुडी तशी पुडी.”

अर्थ: देहाप्रमाणे आहार असतो.

Meaning Of कुडी तशी पुडी.”=Diet varies according to the body.

कुऱ्हाडीचा दांडा गोतास काळ.”

अर्थ: स्वार्थासाठी केवळ दुष्ट बुद्धीने शत्रूला मदत करून आपल्याच माणसाचे नुकसान करणे.

Meaning Of कुऱ्हाडीचा दांडा गोतास काळ.”=Harming one’s man by helping the enemy with an evil mind for selfish gain.

कधी तुपाशी तर कधी उपाशी.”

अर्थ: संसारिक स्थिती नेहमी सारखीच राहत नाही त्यात कधी संपन्नता येते तर कधी विपन्नावस्था येते.

Meaning Of कधी तुपाशी तर कधी उपाशी.”=The worldly condition is not always the same, sometimes there is prosperity and sometimes there is poverty.

कावळा बसायला अन फांदी तुटायला.”

अर्थ: (परस्परांशी कारण-संबंध नसताना) योगायोगाने दोन गोष्टी एकाचवेळी घडणे.

Meaning Of कावळा बसायला अन फांदी तुटायला.”=Coincidentally two things happen at the same time.

कुत्र्याचे शेपूट नळीत घातले तरी वाकडे ते वाकडेच.”

अर्थ: कितीही प्रयत्न केले तरी काहीचा मूळस्वभाव बदलत नाही.

Meaning Of कुत्र्याचे शेपूट नळीत घातले तरी वाकडे ते वाकडेच.”=No matter how hard you try, the original nature of something does not change.

कुंपणाने शेत खाल्ले तर दाद न्यावी कुणीकडे.”

अर्थ: रखवालादारानेच विश्वासघात करून चोरी करणे.

Meaning Of कुंपणाने शेत खाल्ले तर दाद न्यावी कुणीकडे.”=To steal by betraying the keeper himself.

कुंभारणीच्या घरातला किडा कुंभारणीचा.”

अर्थ: दुसऱ्याच्या स्वाधीन झालेला माणूस आपली मते विसरतो;
आपल्या ताब्यात आलेल्या वस्तूवर आपलाच हक्क प्रस्थापित करणे.

Meaning Of कुंभारणीच्या घरातला किडा कुंभारणीचा.”=A person who surrenders to others forgets his opinions

कोल्हा काकडीला राजी.”

अर्थ: क्ष्रुद्र माणसे क्षुद्र गोष्टीनीही खुश होतात.

Meaning Of कोल्हा काकडीला राजी.”=Small people are happy with small things.

कोरड्याबरोबर ओले ही जळते.”

अर्थ: निरपराध्याची अपराध्यासोबत गणना करणे.

Meaning Of कोरड्याबरोबर ओले ही जळते.”=Counting the innocent with the guilty.

कोठे इंद्राचा ऐरावत, कोठे श्यामभट्टाची तट्टाणी.”

अर्थ: महान गोष्टींबरोबर शुल्लक गोष्टींची तुलना करणे.

Meaning Of कोठे इंद्राचा ऐरावत, कोठे श्यामभट्टाची तट्टाणी.”=Comparing trivial things with great things.

कोंबडे झाकले म्हणून तांबडे फुटायचे राहत नाही.”

अर्थ: निश्चित घडणारी घटना कोणाच्याही प्रयत्नाने टाळता येत नाही.

Meaning Of कोंबडे झाकले म्हणून तांबडे फुटायचे राहत नाही.”=A certain event cannot be avoided by anyone’s efforts.

कोणाच्या गाई म्हशी आणि कोणाला उठा बशी.”

अर्थ: चूक एकाची शिक्षा दुसऱ्याला.

Meaning Of कोणाच्या गाई म्हशी आणि कोणाला उठा बशी.”=One’s mistake is another’s punishment

काखेत कळसा नि गावाला वळसा.”

अर्थ: हरवलेली वस्तु जवळ असतानाही इतरत्र शोधत राहणे.

Meaning Of काखेत कळसा नि गावाला वळसा.”=Looking elsewhere even when the lost object is near.

कावळ्याच्या शापाने गाय मरत नाही.”

अर्थ: क्षुद्र माणसांनी केलेल्या दोषा रोपाने थोरांचे नुकसान होत नसते.

Meaning Of कावळ्याच्या शापाने गाय मरत नाही.”=The great ones are not harmed by the mistakes made by the petty people.

काल महिला आणि आज पितर झाला.”

अर्थ: अतिशय उतावळेपणाची वृत्ती.

Meaning Of काल महिला आणि आज पितर झाला.”=Very rash attitude.

कावीळ झालेल्यास सर्व पिवळे दिसते.”

अर्थ: पूर्वग्रहदूषित दृष्टी असणे.

Meaning Of कावीळ झालेल्यास सर्व पिवळे दिसते.”=Having a prejudiced vision.

केळी खाता हरखले, हिशेब देता चरकले.”

अर्थ: एखाद्या गोष्टीचा लाभ घेताना गंमत वाटते मात्र पैसे देताना जीव मेटाकुटीस येतो.

Meaning Of केळी खाता हरखले, हिशेब देता चरकले.”=Benefiting from something is fun, but giving money is life-threatening.

कोळसा उगाळावा तितका काळाच.”

अर्थ: वाईट गोष्टीबाबत जितकी चर्चा करावी तितकीच ती वाईट ठरते.

Meaning Of कोळसा उगाळावा तितका काळाच.”=The more a bad thing is discussed, the worse it becomes.

केळीला नारळी अन घर चंद्रमौळी.”

अर्थ: अत्यंत दारिद्र्याची अवस्था येणे.

Meaning Of केळीला नारळी अन घर चंद्रमौळी.”=A state of extreme poverty.

केस उपटल्याने का मढे हलके होते ?”

अर्थ: जेथे मोठ्या उपायांची गरज असते तेथे छोट्या उपायांनी काही होत नाही.

Meaning Of केस उपटल्याने का मढे हलके होते ?”= Small solutions do nothing where big of solutions are needed.

खर्चणार्याचे खर्चते आणि कोठावळ्याचे पोट दुखते.”

अर्थ: खर्च करणार्‍याचा खर्च होतो ; तो त्याला मान्य ही असतो; परंतु दुसराच एखादा त्याबद्दल कुरकुर करतो.

Meaning Of खर्चणार्याचे खर्चते आणि कोठावळ्याचे पोट दुखते.”=A spender spends; It is acceptable to him; But someone else grumbles about it.

खाई त्याला खवखवे.”

अर्थ: जो वाईट काम करतो त्याला मनात धास्ती वाटते.

Meaning Of खाई त्याला खवखवे.”=He who does bad deeds feels fear in his heart.

खाण तशी माती.”

अर्थ: आई वडिलाप्रमाणे त्यांच्या मुलांचे वर्तन होणे.

Meaning Of खाण तशी माती.”=Children Behaving like their parents.

खायला काळ भुईला भार.”

अर्थ: निरूपयोगी मनुष्य सर्वांनाच भारभूत होतो.

Meaning Of खायला काळ भुईला भार.”=A useless man burdens everyone.

खर्‍याला मरण नाही.”

अर्थ: खरे कधी लपत नाही, सत्य मेव जयते !

Meaning Of खर्‍याला मरण नाही.”=Truth never hides, Satya Mev Jayate!

खाऊ जाणे ते पचवू जाणे.”

अर्थ: एखादे कृत्य धाडसाने करणारा त्याचे परिणाम भोगण्यासही समर्थ असतो.

Meaning Of खाऊ जाणे ते पचवू जाणे.”=One who dares to do an act is also capable of suffering its consequences.

खाईन तर तुपाशी नाहीतर उपाशी.”

अर्थ: परिस्थितीशी जुळवून न घेता हट्टीपणाने वागणारा.

Meaning Of खाईन तर तुपाशी नाहीतर उपाशी.”=Stubborn without adapting to the situation.

खाऊन माजवे टाकून माजू नये.”

अर्थ: पैशाच्या संपतीचा गैरवापर करू नये.

Meaning Of खाऊन माजवे टाकून माजू नये.”=Don’t misuse money wealth.

खोट्याच्या कपाळी गोटा.”

अर्थ: वाईट कृत्य करणार्‍याला माणसाचे शेवटी वाईटच होते.

Meaning Of खोट्याच्या कपाळी गोटा.”=The one who does bad actions ultimately turns to be bad.

Leave a Comment